คนเก่ง KTC

คนเก่งรอบรั้ว KTC ของเรา

...
หัวข้อ : ร่วมส่งแรงเชียร์นักกีฬาโลโลน้ำโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ Post : 25/10/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.วรินธร แสงแสน ชั้นม.3/1 ที่ได้รับรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน การเล่าเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ "ของกินถิ่นบ้านฉัน"
วันที่ Post : 26/08/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
วันที่ Post : 11/07/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล
วันที่ Post : 08/06/2019
...
หัวข้อ : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน “สวัสดีคริกเก็ต” (20th SAWASDEE Sixes Cup) ระดับเยาวชน
วันที่ Post : 26/05/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับด.ช.กันตพัฒน์ ใหม่สกุล นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Flipper Bike One By One by Chiangmai Kids Bike Shop
วันที่ Post : 12/05/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธนัชชา กันทา ที่ได้รางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์
วันที่ Post : 20/05/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 รุ่นที่ 4 (เธียร์)
วันที่ Post : 12/04/2019
...
หัวข้อ : แสดงความยินดีกับนักเรียนม.6 ได้คะแนนสอบ GAT 1 เต็ม 150 คะแนน
วันที่ Post : 11/04/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพีรวัชญ์ จันทรา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ "ของกินถิ่นบ้านฉัน" ภาคเหนือ
วันที่ Post : 30/03/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
วันที่ Post : 15/02/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (TCAS รอบที่ 1)
วันที่ Post : 08/02/2019
...
หัวข้อ : แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
วันที่ Post : 16/08/2018
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1
วันที่ Post : 19/07/2018
...
หัวข้อ : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
วันที่ Post : 15/07/2018